Tham quan nhà máy

Năng lực sản xuất

GD
HTGH
52876
RTY
UY7U6
GETRWTG
HDFH_1140

Năng lực R&D

Metcera chia sẻ khả năng đổi mới độc lập và đội ngũ công nghệ trong nghiên cứu và phát triển ngành gốm kim loại.Với nỗ lực không ngừng, Metcera đã nhận được hơn 30 bằng sáng chế sở hữu trí tuệ quốc gia.

HRTGFH
SHF
FG

Kiểm soát chất lượng

Metcera có một hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo mọi sản phẩm đều được kiểm tra bởi bộ phận kiểm soát chất lượng và được bảo hành 3 tháng đối với các dịch vụ sau bán hàng.

yru6
ytjuy
điệu đà
dswqadw
viết lại