Mẹo kỹ thuật: Tiện

Xử lý sự cố Xoay

Phân tích cơ chế lỗi và hành động khắc phục

  Vấn đề

Vấn đề mài mòn cạnh gây ra độ nhám bề mặt xấu

hành động khắc phục

Giảm tốc độ Vc
Sử dụng thêm lớp chống mài mòn
Áp dụng lớp phủ

  Vấn đề

Vấn đề sứt mẻ: gây ra độ nhám bề mặt xấu và vấn đề mài mòn cạnh

hành động khắc phục

Sử dụng lớp mạnh hơn
Xem xét chuẩn bị cạnh
Tăng góc chì
Giảm lượng thức ăn khi bắt đầu cắt

  Vấn đề

Biến dạng nhiệt: gây ra độ nhám bề mặt xấu và lưỡi cắt bị gãy

hành động khắc phục

Sử dụng nhiều nước làm mát hơn
giảm tốc độ
Giảm chiều sâu cắt

  Vấn đề

Độ sâu cắt rãnh

hành động khắc phục

Thay đổi góc chì
Xem xét chuẩn bị cạnh
Chuyển sang lớp gốm kim loại