Giấy chứng nhận của chúng tôi

Sự kiện lớn

2012 Metcera đăng ký là doanh nghiệp sáng tạo công nghệ cao.

Năm 2014 được cấp bằng độc quyền sáng chế mẫu hữu ích

Năm 2015 đạt chứng chỉ ISO 14001 của TUV.

Năm 2016 được cấp bằng độc quyền sáng chế

2018 đạt chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO9001

ewqew

Giấy chứng nhận của chúng tôi

ghr
htrh
ewqe